Natura 2000 - ooit van gehoord?

Natura 2000


Misschien, maar wat er precies achter schuilgaat, weten maar weinigen... en dat is jammer, want Natura 2000-gebieden zijn beschermde gebieden van Europees belang - zogenoemde "premium Europese beschermde gebieden"! Samen vormen ze een samenhangend systeem van beschermde gebieden in heel Europa.

Alleen landschappen van bijzondere zeldzaamheid met uitzonderlijke flora en fauna maken deel uit van dit netwerk. Er zijn 28 NATURA 2000-gebieden in het district Osnabrück. Reden genoeg om een reeks brochures aan deze geweldige regio's te wijden. De geselecteerde NATURA 2000-gebieden worden gepresenteerd in onze afzonderlijke TERRA.natura-activiteiten. Naast informatie over dieren, planten en habitats zijn er spannende geologische excursies die de ontwikkeling van ons landschap laten zien. Vragen over ecologie en natuurbehoud worden natuurlijk ook beantwoord.

Zo werkt Natura 2000


De hoeksteen voor dit netwerk werd gelegd in 1992 door de Europese Unie (EU) - door de lidstaten werd unaniem besloten om samen te werken voor natuurbehoud in heel Europa. Er is een richtlijn opgesteld voor het behoud van natuurlijke habitats van wilde dieren en planten - de richtlijn flora-fauna-habitat oftewel FFH-richtlijn. Deze richtlijn beschrijft bijna 200 habitats (FFH-habitattypen) en ongeveer 700 dier- en plantensoorten (FFH-soorten) die bedreigd zijn. Heel Europa heeft een speciale verantwoordelijkheid om deze soorten te behouden.

EU-vogelbeschermingsgebieden: naast de FFH-gebieden zijn reeds geregistreerde EU-vogelbeschermingsgebieden geïntegreerd in het NATURA 2000-netwerk. De EU-richtlijn voor de oprichting van Europese vogelreservaten bestaat sinds 1979 - de gecodificeerde versie is in 2010 van kracht geworden. Qua doelstellingen is de EU-vogelrichtlijn vergelijkbaar met de habitatrichtlijn - deze is echter uitsluitend gericht op het behoud van vogelsoorten. De FFH-richtlijn sluit daarom vogelsoorten uit als selectiecriterium voor Habitatgebieden. Het doel van de vogelrichtlijn is het permanent behouden van alle vogelsoorten die van nature op het grondgebied van de EU-landen voorkomen, inclusief trekvogelsoorten.

Stuur uw vragen naar Natuur- en Geopark TERRA.vita:

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu (mehr Infos):